Raziskave in razvoj

Skupina SIJ je usmerjena v stalno vlaganje v razvoj novih tehnologij in materialov, saj so le-ti ključni za nadaljnji razvoj novih proizvodov in vstop v vedno zahtevnejše tržne niše. Z neprestanim inoviranjem ter vlaganjem v raziskave in razvoj izkoriščamo razpoložljiva sredstva in znanje znotraj skupine SIJ za ustvarjanje izdelkov z raziskovalno prednostjo pred izdelki konkurentov.

Izjemen razvojni potencial dokazujemo z vsakoletnimi nagradami za najboljše inovacije v slovenskem prostoru, ki postopoma pridobivajo veljavnost tudi v širšem evropskem in svetovnem prostoru.

Razvojne oddelke in smo v letu 2014 začeli nadgrajevati s sistemskim uvajanjem modelov inovacijskega delovanja tudi na drugih ravneh oz. v sklopih širših poslovnih procesov. Vzpostavljeni sistem aktivno podpira nagrajevanje zaposlenih in jih tudi na ta način spodbuja k inovativnemu delovanju.

Posamezne storitve s področja razvoja in raziskav ter analiz materialov družbe v skupini SIJ ponujajo tudi na trgu, o čemer lahko več preberete tukaj.

Zlato priznanje GZS za najboljše Inovacije v letu 2013: Acroni in Razvojni center Jesenice