Vodstvo družbe

Družbo vodi direktor. Direktorju so odgovorni vsi vodje proizvodnih in poslovnih funkcij, ki skrbijo za svoja področja.

Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. hkrati vodi in upravlja skupino in družbe skupine ter istočasno nastopa v vlogi najvišjega organa družb, to je skupščine posamezne družbe.


Direktor Giuseppe Lombardi

Vodenje družbe SIJ Elektrode Jesenice je julija 2019 prevzel Giuseppe Lombardi, ki ima več kot 15 let izkušenj na področju vodenja proizvodnje, operacij in optimizacije procesov v različnih družbah v kemični in strojni industriji. Giuseppe Lombardi je do prihoda v Skupino SIJ od leta 2011 delal kot direktor proizvodnje bakrene in vlečene žice v družbi Aurubis AG.