Vodstvo družbe

Družbo vodi direktor. Direktorju so odgovorni vsi vodje proizvodnih in poslovnih funkcij, ki skrbijo za svoja področja.

Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. hkrati vodi in upravlja skupino in družbe skupine ter istočasno nastopa v vlogi najvišjega organa družb, to je skupščine posamezne družbe.


Direktor mag. Andrej Pogačnik

Vodenje družbe SIJ Elektrode Jesenice je 8. avgusta 2017 prevzel mag. Andrej Pogačnik, direktor SIJ SUZ, ki bo odslej vodil obe omenjeni jeseniški družbi. Andrej Pogačnik, magister menedžmenta, je v Skupini SIJ zaposlen že od leta 1992, zadnjih osem let kot direktor SIJ SUZ.